Goda nyheter för fastighetsägare i Andalusien

Filed under : Tax Planning - Inheritance, Uncategorized, Wills, Probate & Inheritance

Fler fribelopp för arvskatter

Vid början av 2018 hade regionen betydligt ökat fribeloppen för maka, barn, förälder eller barnbarn till en avliden till 1 000 000 euro per arvtagare. Detta betyder att en person med maka och tre barn kan lämna efter sig ett arv om fyra miljoner euro helt fritt från arvskatt. I april 2019 gjordes detta fribelopp ännu mer generöst genom att alla belopp över en miljon euro reduceras nu med 99 % innan skatten dras vilket i praktiken eliminerar arvskatten för dessa arvingar.

Gåvoskatten

En annan ny utveckling är att fribeloppen har också utvidgats för att inkludera gåvor. Makar och nära arvingar kan nu dra nytta av undantaget på upp till 99 % avseende gåvoskatt enligt den nya lagen som publicerats den nionde april 2019. Under flera år har vi gett råd till klienter att det inte rekommenderades att ge fastigheter i gåvor då arvskatten hade betydligt generösare fribelopp. Den nya lagen 1/2019 har setts som ett steg för att möjliggöra för de som önskar att ge bort deras fastighet till deras barn eller maka under deras livstid.

Många fastighetsägare har köpt sina fastigheter i Andalusien för ett flertal år sedan. Det kan vara så att en del av dessa inte längre kan eller känner för att resa och att de skulle vilja att deras barn ägde fastigheten. Nu kan dessa familjer nyttja detta undantag.

I Spanien är arvs- och gåvoskatter skattepliktiga för personen som mottar arvet eller gåvan, inte dödsboet. Dessa undantag och reduktioner är väldigt förmånliga, ta gärna kontakt med oss om ni vill arrangera en överlåtelse av er fastighet, se över ert testamente och fastighetsägande i Spanien. Några andra regioner i Spanien har högre och annorlunda skatter och detta är ett område där förändringar kan komma att ske framöver.

Ett flertal ekonomer och finansiella experter tror att det kan komma nya regler från den socialistiska regeringen för att skapa harmoni i arvs- och gåvoskatter mellan olika spanska regioner. Det är också möjligt att de kommer att fastställa statliga skatter och inte låta enskilda regioner bestämma sina egna skattesatser och reduktioner.

Det kan vara så att det är förmånligt att ge en gåva nu när reduktionerna är så generösa.

För mer information och professionell och personligt bemötande angående din särskilda situation, kontakta oss på +34 952 527 014 eller e-post [email protected]