Familjerätt och ärenden med bortförande av barn

  • Stark historik inom familjerätt och skiljsmässor
  • Stor erfarenhet av konflikt mellan olika legala jurisdiktioner
  • Bortförande av barn, kidnappningar, fall inom Haag konventionen, vårdnadstvister och kontakt och besöksrättigheter
  • Komplexa skilsmässor inklusive finansiella frågor, interimlösningar och underhåll för makar och barn
  • Registrering av sambo, inklusive par (parejas de hecho) i Spanien och påverkan på egendom.
  • Äktenskapsförvård, inklusive råd om giltighet av dessa kontrakt i Spanien och Sverige.
  • Vårdnadskap och förmyndarskap av familjemedlemmar och dess effekter
  • Uppsökande av tillgångar inom äktenskap
  • Delning av pension
  • Våld i nära relationer och närmandeförbud

Familjeavdelningen på De Cotta Law har kombinerat erfarenhet från spansk och europeisk lag och har erbjudit legala tjänster till utländska kunder i Spanien i över 20 år.

Teamets rykte har vuxit även utanför Spanien efter att ha arbetat med flertal kända fall inom konfliktlösning av jurisdiktion och fall där barn bortförts av ena föräldern till annat land i Europa.

De Cotta Law är kvalificerade och erfarna inom området både relaterat till gifta och ogifta par. De Cotta Law är också listat av organisationen Relate och byrån arbetar nära med engelska och utländska advokatbyråer med dessa viktiga frågor.

Omfattande de komplexa och känsliga ärenden som familjerätt, vårdnadsskapsfrågor, bortförande, förmyndarskap och adoption, De Cotta Laws erfarenhet är ovärderlig för både gifta och ogifta par.

Till exempel arbetar De Cotta Law effektivt med äktenskapsfrågor, skilsmässor och juridisk separation i spanska domstolar. Finansiella uppgörelser inklusive underhåll för barn, makar och frågor rörande pension. Dessa frågor kan man komma överens om eller tvista och vi ger råd om samägd egendom och tillgångar i Spanien eller i utlandet. Denna typ av specialistrådgivning är essentiellt när det finns en potentiell risk för konflikt mellan olika juridiska hemvister, speciellt för par som har flyttat till Spanien.

Byrån har mångårig erfarenhet av spanska domstolar där bevis om svensk lag eller annan utländsk lag kan krävas.

Sandra Wrightson leder familjeavdelningen. Hon har arbetet i det spanska rättssystemet sedan 1996 och ger uppdaterade råd om olika länders legala principer i familjerätt till spanska Advokater och domstolar. Så väl detta akademiska arbete och arbete för engelska familjerättsjurister är hon van vid att ge råd i de svåra situationer som kan uppstå i Spanien efter att ha bott här i över 20 år.

[email protected]

Reyes Gomez LLorente har representerat engelsktalande kunder i spanska domstolar i över 10 års tid. Hon har arbetat med ett flertal kända fall i Spanien där folkrätt och tillämpning av utländsk lag har varit av högst viktigt. Reyes kunder drar fördel av hennes starka representation i domstolar, speciellt när det gäller finansiella tvister. Hon är också specialist i tillämpning av Haag konventionen gällande bortrövande av barn.

Javier Florido är en senior spansk Advokat med omfattande domstolserfarenhet. Detta är väldigt användbart i mål där det råder oklarhet om juridisk hemvist inom familjerätten. Han har också hanterat ett stort antal mål inom våld i nära relationer och hans arbete i brottsmål betyder att han kan också arbeta med parter inom dessa. Han är baserad på kontoret i Coín och arbetar nu med en ny medlem på familjeavdelningen, Maria Corder för att säkerställa att engelsktalande kunder har någon av vända sig till när deras ärenden hamnar i domstol.

Relaterade nyheter

Divorcing in the English Courts

Filed under : Family Law

De Cotta Law can provide a professional and confidential service to residents of Spain We are often asked whether a couple can choose to divorce in England or in Spain, and where they will have the greater economic advantage. Although

CHILD ABDUCTION & CHANGING A MINOR’S HABITUAL RESIDENCE

Filed under : Family Law

The Spanish Association of Professionals working in the field of International Child Abduction (Asime) held a Conference in Málaga on 23rd & 24th November.  Our specialist lawyer, Reyes Gomez Llorente attended the event. A number of professionals from different countries

Sharing a pension on divorce

Filed under : Family Law

In the UK courts there are provisions for sharing a pension or splitting a pension on divorce. In England this is either by a Pension Sharing Order or a Pension Splitting Order. This can be very important where the couple

Family Law Specialists

Filed under : Family Law

Our Specialist team of Family lawyers include both English and Spanish Lawyers to offer you the best advice and support in regards to English and Spanish family law cases in both countries. We also advise on all areas of family

Resolution

Filed under : Family Law

My colleague Reyes Gómez and I have just joined the UK Family Lawyers’ organization, RESOLUTION. Their aim is to encourage lawyers to seek settlements and avoid conflict when a family relationship breaks down. This can be as part of an

Powers of attorney

Filed under : Civil Law, Family Law

Powers of attorney can be very helpful particularly between a couple, family or friends who jointly own property. It is important to take advice and to keep clear records if you hold a power of attorney. The involvement of an

Travelling with children

Filed under : Family Law

Travelling is very much part of our lives in Europe. If you are travelling with children it is very much taken for granted that you won´t have any problems provided you all have valid passports. However, if the children do