Varför ett testamente är viktigt för ägare av spanska fastigheter

Filed under : Uncategorized, Wills, Probate & Inheritance

När en maka eller familjemedlem som äger en fastighet i Spanien går bort utan att ha skrivit ett testamente i Spanien eller i hemlandet, kan proceduren kring arvet bli väldigt kostsamt och tidsödande. I Sverige sker förfarandet med arvsskiftet på ett annorlunda sätt än i Spanien.

I Spanien finns en procedur där din spanska fastighet överlåts direkt till dina arvingar och det finns en process för att bevisa vem som ska ärva. Den spanska rätten kan tillämpa den svenska arvslagen vad gäller din egendom. Om du går bort och lämnar efter dig spanska tillgångar utan att ha skrivit ett testamente i något av länderna, dina arvingar kommer först behöva bevisa vilket lands lag ska tillämpas och därefter att de är berättigade arvet. Detta gäller också din maka även om ni gemensamt äger tillgångarna.

Det europeiska regelverket (650/2012) tillåter att lagen i landet där du har medborgarskap tillämpas på dina tillgångar. Detta är särskilt viktigt ifall du vill att din egendom överlåts till din överlevande maka eller om det finns en utökad familjebild. I arvsfrågor är det alltid bättre och billigare att arrangera allt i god tid.

För mer information, kontakta [email protected] eller telefon +34 952 527 014.