Spaniens nye lov om realkreditlån – Hjælp til boligejere i restance

Filed under : Conveyancing & Property Law @da

Spanien er særligt hårdt ramt af den økonomiske krise, og landets efterfølgende høje arbejdsløshed og generelle økonomiske trængsel, har ført til et rekordstort antal kreditlånsrestancer og udsættelser.

En ny lov 1/2013 af 14. maj for realkredit-låntagere er beregnet til at afhjælpe det stigende behov for hjælp til boligejere, som har problemer med afbetaling af deres lån, og de som står over for en mulig udsættelse.

Den nye lov er kompliceret, men det er fair at sige, at den er et skridt i den rigtige retning, ift. at afhjælpe den nylige tendens til udsættelser, som har ført til tragiske selvmord, og søger at hjælpe boligejere med i stedet at finde en løsning med deres långivere, som betyder, at de kan blive i deres hjem.

Den nye lov giver f.eks. mulighed for, med øjeblikkelig virkning og i op til to år, at suspendere udsættelser, i tilfælde hvor kreditoren (banken) tildeles skyldnerens bolig.

I realiteten er denne ekstraordinære foranstaltning direkte rettet imod boligejere, som er i fare for social eksklusion. For at boligejere skal kunne drage fordel af denne beskyttelsesforanstaltning, skal de opfylde en række kriterier. F.eks. vil disse låntagere, selv dem med negativ friværdi, stadig skulle afvikle afbetalinger på deres lån, med en sats som fastsættes ud fra minimumsrenten.

Endvidere betyder denne reviderede lov at:

 • Der etableres restriktioner ift. fastsættelse af mora-rentesatser, som ikke må overstige tre gange den lovbestemte rentesats, og udelukkende må tilskrives den udestående kapital. Den forbyder kapitalisering af morarenter.I tilfælde af udenretsligt salg af den belånte ejendom, som indgås for en notar, skal salget fremgå i det officielle tidende, så ægte tilbudsgivere kan afgive tilbud

  Såfremt en domstol vurderer, at en låntager behandles uretfærdigt af långiveren, vil retten indkalde begge parter til en høring:

  Omkostninger begrænses til 5 % af det skyldige beløb

  Boligejeren nu ikke hæfter for mere end 50 % af restgælden

  For dem, som ønsker at afgive bud på en ejendom i restance, reduceres afbetalingen fra 20 % til 5 %.

  Når auktionen er blevet afholdt og godkendt, har den vindende tilbudsgiver 40 dage, til at indbetale resten af prisen (tidligere 20).

  Såfremt der ingen tilbudsgivere er til auktionen, skal mindst 70 % af hypotekets værdi være dækket, når der er tale om en primær bopæl

  Auktionstypen må ikke være mindre end 75 % af den anslåede værdi, for at kunne indgå i vedtægterne om realkreditlån.

  Banken kan overtage til eje, med mindre lånet er mindst 3 måneder bagud

Disse foranstaltninger har til hensigt at gøre det mere fair for boligejere, og gøre det muligt at komme på fode igen i en krisetid.

De giver også boligejere ret til at forhandle med deres bank, for at finde en passende løsning vedrørende deres realkreditgæld. Mulighederne for låntagere er blevet udvidede, så panthavere har ret til at bo i ejendommen i to år, og betale 3 % af renterne.
Disse nye foranstaltninger er ikke gældende, når der er en igangværende pantovertagelse, og en auktionsdato allerede er blevet fastsat.

Kontakt De Cotta Law for flere detaljer om den nye lov om realkreditlån, og hvordan boligejere kan beskytte deres rettigheder.

Kontakt venligst De Cotta Law for mere information