Personskaderet

  • Personskaderet, gruppesøgsmål og erstatningskrav – Spanien
  • Trafikuheld, uheld på offentlig steder
  • Erstatningskrav for skader under ferieophold i Spanien
  • Faste priser og begrænsninger på juridiske omkostninger 
  • Refusion af udgifter gennem indbo-, rejse- eller bilforsikring
  • Medlem af APIL (sammenslutning af personskadeadvokater)
Please fill out our contact form with details. Alternatively, you can contact any of our offices. Please view our legal details.

Vores flersprogede team af personskadeadvokater hos De Cotta McKenna & Santafé (De Cotta Law) har bred erfaring med at forsvare og køre gruppesøgsmål, erstatningskrav og personskadekrav i Spanien, de Kanariske Øer og UK. Vi arbejder på vegne af skadelidte i privat regi såvel som på vegne af forsikringsfirmaer og andre advokatfirmaer.

Som medlem af APIL og Asociación de Abogados de responsabilidad civil y seguros (sammenslutning af spanske advokater der er specialister i civile søgsmål og forsikringsspørgsmål), dækker vores ekspertise britisk og spansk personskaderet, gruppesøgsmål, lægefejl og offentlige erstatningskrav.

Vi dækker alle typer krav lige fra krav relateret til trafikuheld og til uheld på offentlige steder. Vores adresse i Spanien er ideel i forhold til at repræsentere dig eller dit forsikringsselskab ved skadeerstatningskrav under din ferie i Spanien. I nogle tilfælde sørger vi for at få refunderet udgifterne gennem din indbo-, rejse- eller bilforsikring. Vi kontakter selskaberne og rådgiver derefter.

Ved skadeerstatningskrav eller -søgsmål rådgiver vi indledningsvist i forhold til muligheden for at gennemføre kravet og en mulig kompensation, som skadelidte vil kunne tildeles i henhold til spansk lovgivning. Derudover kan vi fremvise professionelle rapporter om lægefejl og erstatningskrav samt Cerficates of Law (certifikater, der bekræfter retten til at udøve advokatvirksomhed).

Spanske advokater anvender normalt en fast skala til honorarfastsættelse, som er relateret til beløbet i kravet. Hos De Cotta Law vælger vi derimod at begrænse de juridiske omkostninger, så du kan træffe en velinformeret beslutning om det fortsatte forløb.

Relaterede nyheder

Personal Injury Claims in Spain

Filed under : Personal Injury in Spain

We frequently receive enquires at our offices regarding falls that our clients have suffered and the possibility of making a personal injury claim. Our answer is always the same: it depends where the fall has occurred. If the fall happened

Accidents Abroad Seminar

Filed under : Civil Law @da, Personal Injury in Spain

De Cotta Law contributed to a well received Seminar on Personal Injury claims in Europe recently. The event was held in Birmingham hosted by the law firm Lanyon Bowdler. Jon Sutton – the head of our Personal Injury department –

PERSONAL INJURY – CASE STUDY – UK Claimant seriously injured in an accident at a hotel while on holiday in Spain

Filed under : Business & Legal Partners @da, Civil Law @da, Litigation, Personal Injury in Spain

De Cotta Law has a highly effective Personal Injury division, providing legal services not only to foriegn residents, tourists and visitors to Spain, but also professional services to international law firms including UK solicitors. Here we publish an interesting case

How do you choose a lawyer in Spain?

Filed under : Uncategorized @da

Choosing your legal representative in Spain can be complex. You want some one that speaks your language and understands your culture but also you need some one who can work effectively in the Spanish legal framework. To help you make