Letselschade

  • Letselschade, groepsvorderingen, aansprakelijkheidsvorderingen – België
  • Letselschade, groepsvorderingen, aansprakelijkheidsvorderingen – Spanje
  • Verkeersongevallen, Ongevallen in de Openbare Ruimte, Arbeidsongeval
  • Vorderingen aangaande letselschade opgelopen op vakantie in Spanje
  • Aanneming tegen vaste prijs & Begrenzing van de juridische kost
  • Terugbetaling kosten van Woon-, Reis- en Autoverzekering

Het veeltalig team inzake letselschade van De Cotta McKenna & Santafé (De Cotta Law) beschikt over uitgebreide ervaring aangaande groepsvorderingen, aansprakelijkheidsvorderingen en vorderingen inzake letselschade in Spanje, de Canarische eilanden, het VK en België. Wij treden op voor individuele contractanten zowel als verzekeringsmaatschappijen en andere advocatenkantoren.

Als lid van de Vereniging voor Spaanse advocaten gespecialiseerd in burgerlijke aansprakelijkheid en verzekeringen (Asociación de Abogados de responsabilidad civil y seguros), omvat onze expertise voor wat Spanje betreft de wetgeving inzake letselschade, groepsvorderingen, medische aansprakelijkheid en vordering inzake overheidsaansprakelijkheid.

Voor cliënten uit het VK betreft is Jon Sutton lid van APIL (Association of Personal Injury Lawyers). Ingevolge samenwerking met Belgisch advocaat Karen-Anne Peeters die tot ons kantoor is toegetreden, kan ook worden opgetreden voor Belgische cliënten.

Onze bijstand omvat alle soorten vorderingen inzake verkeersongevallen en letselschade in de openbare ruimte. Wij zijn tevens zeer goed geplaatst om u of uw verzekeringsmaatschappijen te vertegenwoordigen voor letsels opgelopen tijdens uw vakantie in Spanje. In bepaalde gevallen kan de terugbetaling voor de kosten worden bekomen van uw woon-, reis- of autoverzekering; wij informeren ons bij de betrokkenen en bieden helder advies.

Ingeval van een vordering of gerechtelijke procedure omtrent letselschade, zullen wij aanvankelijk ons advies baseren op het succesvol kunnen stellen van de vordering en de meest waarschijnlijke tegemoetkoming dat de klager zou kunnen bekomen volgens Spaans recht. Bijkomend zullen wij expertiseverslagen organiseren inzake nalatigheids- en aansprakelijkheidsvorderingen evenals Verklaringen inzake het Toepasselijke Recht.

Spaanse advocaten hanteren gebruikelijk een schaal met vastgestelde honoraria in verhouding tot de grootorde van de vordering.

De Cotta Law daarentegen, hanteert voor uw rechtszekerheid graag begrenzingen op de juridische kosten zodat  zich gemakkelijker een beslissing kan vormen om al dan niet met de zaak door te gaan.

Gerelateerd nieuws

Personal Injury Claims in Spain

Filed under : Personal Injury in Spain

We frequently receive enquires at our offices regarding falls that our clients have suffered and the possibility of making a personal injury claim. Our answer is always the same: it depends where the fall has occurred. If the fall happened

Accidents Abroad Seminar

Filed under : Hypotheekclausule, Personal Injury in Spain

De Cotta Law contributed to a well received Seminar on Personal Injury claims in Europe recently. The event was held in Birmingham hosted by the law firm Lanyon Bowdler. Jon Sutton – the head of our Personal Injury department –

PERSONAL INJURY – CASE STUDY – UK Claimant seriously injured in an accident at a hotel while on holiday in Spain

Filed under : Business & Legal Partners @nl, Hypotheekclausule, Litigation, Personal Injury in Spain

De Cotta Law has a highly effective Personal Injury division, providing legal services not only to foriegn residents, tourists and visitors to Spain, but also professional services to international law firms including UK solicitors. Here we publish an interesting case