Insolventie

  • Juridisch advies betreffende alle aspecten van Spaans Eigenaarsschap op Onroerend Goed
  • Opsporing van Onroerende en Roerende goederen
  • Bescherming van Eigendom, Beslagleggingen en Kosten ter Voorkoming van Vervreemding van Activa
  • Opsporing Spaans Onroerend Goed door middel van Aanvragen bij het Kadaster en Registratiekantoren
  • Verkoop en Vervreemding van Eigendom door Beheerders en Curators
  • Praktijkadvies aangaande de Werking van de Europese Faillissementswetgeving in Spanje
  • Advies aan Belgische en Nederlandse Advocaten met betrekking tot Rechtsconflicten

De Cotta Law is gespecialiseerd in het verlenen van professioneel advies en het begeleiden van Beheerders en Curatoren inzake Faillissementen, wat betreft alle aspecten van Spaanse activa.

Onze dienstverlening omvat sleutelbegrippen als het Opsporen, Beschermen en Recupereren van Activa.

Het bereiken van deze doelstellingen kan voor beheerders en curatoren van faillissementen en hun adviseurs een enorm kluwen zijn.

Middels strategische begeleiding door het juridisch team van De Cotta, gecombineerd met ons succes in tactische uitvoering van de noodzakelijke procedures, is het mogelijk voor Beheerders en Curatoren van Failllissementen om hun doel te bereiken.

De Cotta Law is goed geplaatst om de Europese Wetgeving zoals die door het Spaanse rechtssysteem en de daarmee gepaard gaande bureaucratie is geassumeerd, te doorgronden en een duidelijke lijn uit te zetten voor curatoren die activa en fondsen willen terugbrengen naar het vermogen in het voordeel van de schuldeisers.

Opsporing

De Cotta Law heeft een goed begrip van alle complexe aspecten van het opsporen van activa. Het is om die reden erg belangrijk om op te treden in geval van van kennis van het mogelijke bestaan of het bestaan zelf van activa in Spanje. De eerst stap is het opsporen van de activa door het doorvoeren van opzoekingen van eigendommen en bedrijven op naam van de gefailleerde.

Bescherming

De beste bescherming bestaat erin om faillietverklaring officieel bekend te maken via de daartoe geijkte procedure. Hier in ons kantoor expert in.

Terugbrenging van Activa

 

De curator zijn beslissing om bepaalde activa te verkopen, te vervreemden of over te dragen wordt gedragen door een notariële akte  voor een Spaanse notaris, procedure begeleid en uitgevoerd door de Spaanse advocaten van De Cotta Law.

Gerelateerd nieuws

Recovering and protecting Spanish assets

Filed under : Insolvency

Spanish property values are increasing and if a bankrupt individual or an insolvent company owns assets in Spain it is a good time to place a charge on the property and to ultimately seek recovery for the bankruptcy or insolvency

Recovering & protecting Spanish assets

Filed under : Insolvency

The good news for Insolvency Practitioners & Trustees in Bankruptcy is that Spanish property values are increasing. If a bankrupt individual or an insolvent company owns assets in Spain it is a good time to place a charge on the

Bankruptcy and debt enforcement in UK & Spain

Filed under : Insolvency

  A number of people now in Spain move away from the UK leaving debts there. Some people will have taken advice about how this may affect them and whether their creditors can pursue them in Spain. If there has

Enforcement of a UK debt against Spanish assets

Filed under : Insolvency

The property boom in Spain may be over but during the last 10 years a large number of people from Britain purchased apartments, villas and commercial properties in Spain. Now that the credit crunch is upon us a number of