Strafrecht

 

 • Vertegenwoordiging van Slachtoffers van Misdrijven en Familieleden van Slachtoffers Of The Victims
 • Doeltreffende Uitspraken voor Vervolgingen wegens Dronkenschap achter het Stuur
 • Huiselijk Geweld – Verweer tegen aanklacht of Vertegenwoordiging van het Slachtoffer
 • Slachtoffers van Oplichting / Misbruik van vertrouwen & Valsheid in Geschrifte / Gebruik van valse stukken
 • Verkeersongevallen – Verweer tegen aanklacht of Vertegenwoordiging van het Slachtoffer
 • Bedrieglijk verbergen van vermogen & Insolventie
 • Uitlevering
 • Buitengerechtelijke afhandeling van geschillen
 • Onderhandeling, Bemiddeling en Arbitrage / Buitengerechtelijke afhandeling
 • Strafrechtelijke Rechtsvordering / Burgerlijke belangen
 • Burgerlijke Rechtsvordering voor Schade ingevolge Strafbaar gesteld Feit

Bij De Cotta Law vindt U advocaat-specialisten die alle soorten strafzaken voor u kunnen behandelen. In het bijzonder hebben we in de rechtbanken slachtoffers en hun families succesvol vertegenwoordigd in ernstige strafzaken, waarbij aanspraak kon worden gemaakt op schadevergoeding.

We verlenen advies aangaande de algemene strafprocedure en procesvoering. Ons werk omvat strafzaken inzake in onder meer huiselijk geweld, aanvallen / overvallen, rijbewijzen, strafrechtelijke schadevergoeding en uitlevering. Wij hebben advocaten die gekwalificeerd zijn om op alle niveaus van Spaanse strafrechtbanken te verschijnen (eerste aanleg, beroep, enz.). In het bijzonder zijn we al vaak opgetreden voor bedrijven en particulieren in zaken betrekking hebbend op frauduleuze handels- en vastgoed- en timeshare-transacties.

Een partij kan een particuliere vervolgingen op gang laten brengen jegens een verdachte en de families van slachtoffers kunnen ten aanzien van de autoriteiten en in de rechtbanken worden vertegenwoordigd.

In het geval van vervolgingen aangaande verkeersrecht kunnen uw gerechtskosten mogelijk door uw verzekeringsmaatschappij gedekt zijn en desgevallend zullen we voor u met hen contact  opnemen.

 

Gerelateerd nieuws

DRINK AND DRIVING – FACTS AND FIGURES

Filed under : Criminal Law

Sadly the Christmas season is not complete without stories of drink/driving and increasingly of drivers who are banned or fined for driving while under the influence of drink or of drugs such as cannabis or cocaine. As some of you