Burgerrechtelijke Procesvoering

 

  • Invordering van Schuldvorderingen, Zakelijke Of Private Geschillen
  • Vorderingen aangaande Beroepsaansprakelijkheid
  • Beslag op Onroerend Goed
  • Opzoekingen van Onroerende en Roerende Eigendom
  • Volledige Aangifte van Uw Vordering tot Compensatie
  • Onderhandeling, Bemiddeling & Geschillenoplossing
  • Arbitrage en Alternatieve Geschillenbeslechting mogelijk

 

Leven, werken of zelfs eenvoudigweg het bezitten van een woning hier in Spanje of op de Canarische eilanden kan van tijd tot tijd betekenen dat u professioneel advies zal nodig hebben van een advocaat inzake de gerezen rechtsgeschillen. Het kan gaan om geschillen die een proces in het buitenland vereisen, waar u persoonlijk niet voor kan terugkeren of aanwezig op kan zijn.

Bij De Cotta Law behandelen wij burgerlijke rechtszaken in een breed scala van rechtsdomeinen met tussenkomst van onze Spaanse en/of buitenlandse advocaten, wat ons tot de ideale partner maakt voor u in dergelijk geschillen.

Of u nu hulp nodig heeft met invordering van schuldvorderingen, zakelijke of privé-geschillen, vorderingen inzake beroepsaansprakelijkheid, dan wel geschillen aangaande nabuurschap, afbakening of afgrenzing van uw eigendom of constructieproblemen, we garanderen u onze uitstekende staat van dienst en boeken voor u daadwerkelijk resultaat.

Als eerste stap, raden we aan door ons na te laten kijken waar juridische actie dient te worden genomen, nu het cruciaal is het juiste rechtsgebied te kennen en de bevoegde rechtbank, of dat nu Spanje, de Canarische Eilanden, het VK,  België, Nederland, Frankrijk of elders in Europa of het buitenland betreft. Het vergt in grensoverschrijdende geschillen een doorgedreven kennis van Internationaal Privaatrecht om de juiste rechter te herkennen. Als tweede stap werken wij eerst aan een minnelijke oplossing door middel van onderhandeling, bemiddeling, arbitrage en als derde stap, indien niet mogelijk of wenselijk, brengen we uw vordering tot compensatie voor de bevoegde rechtbank.

 

Het is mogelijk om via ons beslag laten leggen op onroerend goed en we verrichten tevens opzoekingen naar het bestaan van onroerend goed en roerende  activa, beide met het oog op een effectieve uitvoering van Spaanse of buitenlandse gerechtelijke uitspraken. Wat een gerechtelijke procedure betreft, waar ook, bezorgen we steeds vooraf duidelijke informatie over de procedures en berichten we u periodiek over de vooruitgang die in uw zaak wordt gemaakt.     Tel: + 34 952 93178.    Karen-Anne Peeters e.mail  [email protected]

Related news

Vakantiewoningen – Update

Filed under : Geen onderdeel van een categorie

We kunnen met genoegen zeggen dat onze klanten nu de registratie numers ontvangen van de Junta de Andalucia voor verhuur van vakantiehuizen. Het  registratie document bevat een VFT nummer (Viviendas con Fines Turísticos) en dit document moet beschikbaar zijn als … Vervolgd