Letselschade

(+34) 951 315 161

Voor meer informatie :

  • Jon Sutton
  • (+34) 951 315 161
  • [email protected]
  • Letselschade, groepsvorderingen, aansprakelijkheidsvorderingen – Spanje
  • Letselschade, groepsvorderingen, aansprakelijkheidsvorderingen – België
  • Verkeersongevallen, Ongevallen in de Openbare Ruimte, Arbeidsongeval
  • Vorderingen aangaande letselschade opgelopen op vakantie in Spanje
  • Aanneming tegen vaste prijs & Begrenzing van de juridische kost
  • Terugbetaling kosten van Woon-, Reis- en Autoverzekering

Het veeltalig team inzake letselschade van De Cotta McKenna & Santafé (De Cotta Law) beschikt over uitgebreide ervaring aangaande groepsvorderingen, aansprakelijkheidsvorderingen en vorderingen inzake letselschade in Spanje, de Canarische eilanden, het VK en België. Wij treden op voor individuele contractanten zowel als verzekeringsmaatschappijen en andere advocatenkantoren.

Als lid van de Vereniging voor Spaanse advocaten gespecialiseerd in burgerlijke aansprakelijkheid en verzekeringen (Asociación de Abogados de responsabilidad civil y seguros), omvat onze expertise voor wat Spanje betreft de wetgeving inzake letselschade, groepsvorderingen, medische aansprakelijkheid en vordering inzake overheidsaansprakelijkheid.

Voor cliënten uit het VK betreft is Jon Sutton lid van APIL (Association of Personal Injury Lawyers).

Onze bijstand omvat alle soorten vorderingen inzake verkeersongevallen en letselschade in de openbare ruimte. Wij zijn tevens zeer goed geplaatst om u of uw verzekeringsmaatschappijen te vertegenwoordigen voor letsels opgelopen tijdens uw vakantie in Spanje. In bepaalde gevallen kan de terugbetaling voor de kosten worden bekomen van uw woon-, reis- of autoverzekering; wij informeren ons bij de betrokkenen en bieden helder advies.

Ingeval van een vordering of gerechtelijke procedure omtrent letselschade, zullen wij aanvankelijk ons advies baseren op het succesvol kunnen stellen van de vordering en de meest waarschijnlijke tegemoetkoming dat de klager zou kunnen bekomen volgens Spaans recht. Bijkomend zullen wij expertiseverslagen organiseren inzake nalatigheids- en aansprakelijkheidsvorderingen evenals Verklaringen inzake het Toepasselijke Recht.

Spaanse advocaten hanteren gebruikelijk een schaal met vastgestelde honoraria in verhouding tot de grootorde van de vordering.

De Cotta Law daarentegen, hanteert voor uw rechtszekerheid graag begrenzingen op de juridische kosten zodat  zich gemakkelijker een beslissing kan vormen om al dan niet met de zaak door te gaan.