Onroerend Goed en Vastgoedoverdracht

  • Aankoop, Verkoop, Overdracht & Verhuring – Spaanse vastgoedoverdracht van begin tot eind – Spanje en de Canarische Eilanden
  • Rechtsvorderingen tegen in gebreke blijvende vastgoedontwikkelaars
  • Inplanningsovereenstemming en legalisering van bestaande eigendommen
  • Onroerend goed onderworpen aan uitvoering, beslag of openbare verkoop, evenals in prijs gedaald vastgoed, onroerend goed in onverdeeldheid en Timeshare aankopen
  • Praktijkadvies inzake hypotheken en belastingen voor private cliënten en professionele investeerders
  • Geheel onafhankelijk juridisch advies
  • Rechtsgeschillen tegen ontwikkelaars en bouwbedrijven in heel Spanje
  • Rechtsvorderingen tot invordering van geleden schade, niet-teruggegeven voorschotten en bankgaranties

De Spaanse vastgoedsector blijft evolueren en zich verder ontwikkelen, en de Cotta Mc Kenna & Santafé (De Cotta Law) is best geplaatst als uw plaatselijke, onafhankelijke juridische raadgever. Voor zowel zakelijke als private cliënten biedt De Cotta Law onbevoorrecht en onafhankelijk advies inzake vastgoed.

Dankzij geactualiseerde kennis van de wetgeving in Spanje, is ons veeltalig team vertrouwd met effectief en doeltreffend afhandelen van alle geschillen en zaken aangaande vastgoed in zowel Andalusië als elders in Spanje, inbegrepen de Canarische eilanden.

Onze dienstverlening omvat de gehele procedure van eigendomsoverdracht inzake aankoop van vastgoed, verkoop en overige overdrachten; aankoop en verkoop van onroerend goed onderworpen aan uitvoering en beslag of openbare verkoop, bankbeslagen; vergunning, inplanningsovereenstemming en legalisering van bestaand vastgoed; diepgaande vastgoedanalyse; dienstverlening aan professionele investeerders zowel als investeringsmaatschappijen; evenals hypotheken en bankgaranties.

U dient er zich van te vergissen dat onafhankelijk of u vastgoed aankoopt van een bank dan wel een privaat persoon, U onder geen beding verplicht bent om de juridische raadgever van de verkoper in te schakelen. Het is daarentegen erg aanbevolen om uw eigen onafhankelijke raadgevers aan te wenden.

Onze expertise is toegespitst op de noden van private en commerciële cliënten, voornamelijk niet-residenten. In samenwerking met ons administratief team, kan elk detail van de transactie worden opgenomen.

Bijvoorbeeld, wat cliënten betreft in stedelijke dan wel landelijke gebieden wordt in het bijzonder aandacht geschonken aan het nakijken van de inplanningsvereisten van het betrokken vastgoed en de voorschriften dienaangaande en de vraag of het goed behept is met schulden, met als doelstelling uiteraard maximale beveiliging van uw eigendomstitel.

Voor cliënten die op plan kopen of vastgoed dat nog in oprichting is, onderhandelen wij de aanbetalingen zodanig dat de aankoper zich kan beroepen op de garanties dienaangaande.

Wij treden tevens op voor cliënten die een rechtsvordering willen stellen tegen ontwikkelaars die in gebreke zijn gebleven aangaande overeengekomen oplevering van het betreffende vastgoed.

U kan zich ook tot ons richten voor elk praktijkadvies aangaande hypotheken en belastingkwesties evenals het dagdagelijks afhandelen van kwesties betreffende de overdracht van nutsvoorzieningen. Na de aankoop treden wij tevens op als de fiscale vertegenwoordigers zodat u verzekerd kan zijn dat de juiste overdrachtsbelasting voor individuele niet-residenten en bedrijven wordt voldaan.

Verhuringen, inpandgevingen en alle andere vormen van huur zowel commercieel als privaat worden met kennis van zaken afgehandeld door onze Engelse, Spaanse en Belgische advocaten waardoor u de best mogelijke bescherming wordt geboden.

Gerelateerd nieuws

Rural properties and licenses in Spain- AFO

Filed under : Conveyancing; Property Law

The acronym AFO – Asimilado Fuera de ordenación – has become a talking point amongst rural property owners and buyers in many areas of Spain. This is because many regions have brought in regulations governing properties built in rural areas

De Cotta Law Conveyancing

Selling property in Spain

Filed under : Property @nl

Clients who own property in Spain are often concerned about both the taxes they will pay on sale and the transfer of their funds after sale. For British clients there can be the additional worry about converting the funds into

Voor advies aangaande vastgoedkredieten, contacteer onze financiële partner,  Fiduciary Wealth Management op [email protected]

Wenst u uw vastgoed te verkopen? Bent u op zoek naar een goed geprijsd vastgoed met het correcte papierwerk? 

Bezoek dan onze De Cotta Property web site.