Bancair Recht

  • Specialisten in Bancair Recht
  • Onderhandelingen over de Clausula de Suelo – Vaste minimum interestvoet bij Spaanse Woonkredieten
  • Handlichting / Annulering van Spaanse Woonkredieten terugbetaalbaar in een Vreemde Munt
  • Uitvoeringsmogelijkheden van Spaanse Hypotheekgevers – Inbezitneming / Dacion de Pago of Beslag / Gerechtelijke Procedure tot Inbeslagname / Embargo en Openbare Verkoop – onderhandelingen
  • Rechtsvorderingen door Consumenten
  • Bancaire gerechtelijke procedures

 

 

Spanje heeft een specifieke juridische structuur voor de bank- en financiële dienstverlening. Er bestaat een toezichthoudende autoriteit op de banksector op nationaal niveau en het wettelijke kader bevat regels en voorschriften inzake de controle en financiering van banken. Een belangrijk onderdeel van het juridisch kader is de Ley Hipotecaria, die in hoofdzaak Hypotheek- en Registratierecht omvat met de registratie van eigendom evenals de inschrijving, overschrijving en uitvoering van hypotheken.

 

In de afgelopen jaren hebben consumenten in Spanje regelmatig vorderingen ingesteld tegen de clausula de suelo – een clausule in de kredietvoorwaarden waarbij een minimaal interesttarief wordt gehanteerd – die door sommige banken werd aangewend om de interesten op kredieten boven het toegestane Euribor percentage te drijven.

 

Er zijn een aantal andere financiële producten en diensten verstrekt door banken die verliezen hebben veroorzaakt zoals vreemde valuta-hypotheken, verkoop van preferente aandelen en onwettelijke openbare verkopingen in het kader van een hypothecair krediet. Bepaalde  rechtsvorderingen kunnen het mogelijk maken om een dergelijke clausule in de kredietovereenkomst als nietig te beschouwen, terwijl het krediet / de financiering zelf blijft bestaan, indien zulks de beste optie is.

 

Indien cliënten in de onmogelijkheid zijn om het krediet verder te zetten, kunnen ze het onroerend goed rechtstreeks aan de bank overhandigen – dación en pago – als dat de beste optie is en dit vermijdt dat men zou worden aangesproken op een eventueel verschil in waarde tussen de marktwaarde op het moment van teruggave en de waarde op het ogenblik dat men het krediet aanging / negative equity. Indien de bank een rechtsvordering is gestart tot openbare verkoop, moet de bank een oplossing onderhandelen waarbij wij zeker kunnen helpen.

Gerelateerd nieuws

Bank Claims

Filed under : Conveyancing; Property Law, Property @nl

It is now eight months since the government introduced legislation to deal with claims against banks for maintaining interest rates above Euribor by including floor clauses in mortgages. The aim of the system was to prevent a high number of

We hebben een specialist in huis inzake alle aspecten van het bancair recht met ervaring in het settelen van rechtsvorderingen zowel middels onderhandelingen als via gerechtelijke weg. Voor meer informatie of privé-overleg bel ons op  952 527014 of email op [email protected] / [email protected].