Egendomar på landet och akronymet AFO

Filed under : Conveyancing & Property Law

Akronymet AFO – Asimilado Fuera de ordenación – har blivit ett modeord i de lantliga delarna av Spanien. Detta för att regionala myndigheter har infört ett regelverk för fastigheter som är byggda på landsbygden som saknar antingen bygglov från kommunen … Vervolgd