Varför du bör registrera nybyggnation eller renoveringar Obra Nueva

Filed under : Conveyancing & Property Law

I Spanien finns inga legala krav att registrera en fastighet I fastighetsregistret.

Emellertid, undlåtenhet att göra så och skillnader mellan verklighet och registret kan ha seriösa och ibland oförutsedda konsekvenser för din fastighet.

Om du till exempel har en fastighet med två sovrum på landet och har därefter sökt om tillstånd och utökat med ytterligare ett sovrum, terasser och en pool, bör din fastighet uppdateras i fastighetsregistret med en lagfart som heter Obra Nueva. Arkitekten kommer nu att förse din advokat med certifikat om färdigställande och kommunhuset kommer att utfärda ett tillstånd för First Occupation (boende).

I det här skedet blir det viktigt att bevisa betalningar som gjorts till byggare och arkitekter. Alla kostnader måste stödjas av räkningar och fakturor som visar att momsen är betald. Advokater presenterar därefter dokumenten till en Notarius Publicus och en lagfart om nybygge signeras, antingen av dig själv eller av en advokat med fullmakt. Lagfarten registeras därmed och en skatt om 1,5 % av värdet av nybyggnationen betalas.

Om detta inte görs och du senare vill sälja din fastighet, är det sannolikt att en försäljning försenas eller eventuellt leder till avdrag från säljpriset. Det här är en av frågeställningarna som kan uppstå men även andra problem kan förekomma. Det kan till exempel uppstå problem med försäkringar eller att vid administrativa åtgärder tar myndigheter eller domstolar enbart hänsyn till värdet av den ursprungliga byggnationen som finns registrerad i lagfarten. Det här kan leda till en värdeminskning av fastigheten.

Situationen är annorlunda för fastigheter på landsbygden där den ofta omtalade AFOn eller speciella andra licenser behöver ansökas.

För mer information om dessa frågor, besök vår blog – www.decottalaw.com/blog, ring oss på +34 952 527 014 eller skicka e-post till [email protected].