Familierecht & Kinderontvoeringen

 • Juridisch Sterk Onderlegd in Familierecht en Echtscheidingsrecht
 • Eveneens Sterk Onderlegd in Rechtsconflicten
 • Kinderontvoeringen, Parentale Kidnappingen, zaken met betrekking tot het Verdrag van Den Haag betreffende Burgerrechtelijke Aspecten van Internationale Kinderontvoering, Ouderlijk Gezag, Bezoekrecht of Recht op Persoonlijk Contact
 • Echtscheidingsdossiers met Betwisting, met inbegrip van de Financiële Afhandeling, Voorlopige en Definitieve Onderhoudsuitkering / Alimentatie voor Echtgenoten en Kinderen
 • Echtscheiding bij Onderlinge Toestemming met inbegrip van Procedure Feitelijke Scheiding evenals Overeenkomsten omtrent Echtscheiding, waaronder “Schone Lei”- Overeenkomsten  en Overeenkomsten aangaande de Verdeling van de Roerende en Onroerende huwelijksgoederen
 • Wettelijke samenwoning met inbegrip van de Registratie van Uw Partnerschap in Spanje en de Juridische Implicaties op Eigendom
 • Huwelijkscontracten met inbegrip van Juridisch Advies in verband met de Toepassing van deze Overeenkomsten in Engeland, Spanje, België en Frankrijk
 • Voogdij of Bewindvoering van Familieleden en hun Implicaties
 • Opsporing van Huwelijksgoederen
 • Rechterlijke Beslissing aangaande de Verdeling onder Echtgenoten van Pensioenrechten
 • Dossiers omtrent Huiselijk Geweld en Contactverbod

Het departement Familierecht van De Cotta Law (De Cotta Mc Kenna & Santafé) verbindt ervaring in zowel het Spaanse als het Engelse, Franse, Nederlandse en Belgische rechtsstelsel; ons kantoor voorziet families reeds meer dan 20 jaar van juridische dienstverlening hieromtrent.

Het team heeft bovendien een zich permanent groeiende reputatie opgebouwd in ingewikkelde en bekende zaken omtrent bevoegdheidsconflicten en kinderontvoering, waar zowel kinderen uit Spanje als uit elders in Europa bij betrokken waren / zijn.

De kwalificaties en de ervaring van de Cotta Law in deze domeinen strekt zich uit tot zowel gehuwde (ex-) partners als partners. De Cotta Law werkt desgevallend nauw samen met Nederlandse, Belgische en buitenlandse advocatenkantoren in deze uitermate belangrijke zaken.

Ondanks de brede waaier aan gevoelige en ingewikkelde materies die kunnen ontstaan omtrent huwelijksrecht, voogdij, kinderontvoering, bewindvoering en adoptie, zal De Cotta Law hierdoor steeds de gepaste juridische bijstand kunnen bieden voor zowel gehuwde als ongehuwde koppels.

Zo is De Cotta Law bijvoorbeeld heel efficiënt inzake vorderingen voor de Spaanse rechtbanken omtrent huwelijksrecht, echtscheiding en juridisch feitelijke scheiding, financiële regelingen aangaande de onderhoudsuitkeringen voor kinderen, echtgenoten en ten slotte ook in pensioenregelingen. Voorgaande procedures kunnen naargelang het geval zowel bij onderlinge toestemming plaatsvinden dan wel in een procedure van betwisting; verder kunnen ze betrekking hebben op gemeenschappelijke activa in Spanje of elders. De gespecialiseerde juridische bijstand die De Cotta Law biedt is cruciaal, nu in dergelijke zaken bevoegdheidsconflicten kunnen rijzen; in het bijzonder voor niet – Spaanse koppels die naar Spanje verhuisd zijn.

Ons kantoor biedt u jarenlange ervaring voor de Spaanse rechtbanken waar zij met succes verklaringen aangaande het toepasselijke rechtsstelsel bepleiten, cruciaal voor de uitkomst van de zaak.

De afdeling familierecht wordt geleid door Sandra Wrightson. Zij is actief in Spaans recht sinds 1996, verleent dagdagelijks advies omtrent familierechtelijke kwesties  en treedt regelmatig op als adviseur en bemiddelaar in moeilijke familiale omstandigheden aan de Costa del Sol, waar ze zelf meer dan 20 jaar woonachtig is.

Reyes Gomez Llorente vertegenwoordigt gedurende meer dan 10 jaar cliënten in de Spaanse rechtbanken. Zij heeft een reeks van bekende zaken van openbare orde op haar palmares evenals dossiers van vreemd recht. Haar uitgebreide ervaring in de rechtbank is uitermate nuttig wanneer in de familierechtbanken de rechterlijke bevoegdheid wordt betwist. Zij is tevens specialist op het vlak van het Verdrag van Den Haag omtrent kinderontvoering.

Javier Florido is Spaans advocaat met aanzienlijke anciënniteit en uitgebreide ervaring in de Spaanse rechtbanken. Dit is uitermate nuttig wanneer in de familierechtbanken de rechterlijke bevoegdheid wordt betwist. Hij trad tevens op in een groot aantal dossiers aangaande huiselijk geweld en zijn specialisatie strafrecht en ervaring met de strafrechtbanken impliceert dat hij ook voor cliënten kan optreden in dit domein (Spaans straf- en strafprocedurerecht). Hij is werkzaam in onskantoor te Coin en voert samen met Maria Corder het departement familierecht, met wie hij een hecht team vormt, ook omtrent eerstelijnsbijstand.

Karen Peeters heeft net als haar collega´s jarenlang ervaring in familierecht en het  internationaal privaatrecht met als bijkomend voordeel dat zij Belgische advocate is met kennis en ervaring heeft in  het Belgisch, Frans en Nederlands recht.

 

Related news

Kinderontvoering en internationale families

Filed under : Familierecht

Veel families zullen ook dit jaar in August vakantie vieren weg van huis. De terugkeer naar de school- en werkomgeving is altijd moeizaam maar voor families die apart leven of naar onderscheiden landen moeten terugkeren, kan het nog veel moeilijker … Vervolgd