Bedrijven & Handel

  • Praktijkgericht juridisch advies voor bedrijven en inzake handel
  • Registratie van de bedrijfsnaam, oprichting van een vennootschap
  • Experten in handelsrechtelijke recensies, due dilligence

 

Bij De Cotta McKenna & Santafé (De Cotta Law) zien we het belang in van de gespecialiseerde noden van zakelijke cliënten. Wij wensen hierin uw zakelijke partner te worden.

Van praktijkgericht juridisch advies tot complexe gerechtelijke procedure, wij hebben wat nodig is en de nodige know-how voor u en uw handelszaak.

Bijvoorbeeld, gelet op het gegeven dat er niet alleen Spaanse en Engelse, maar ook een Belgisch advocaat ter uwer beschikking staat, kunnen wij niet alleen een Spaanse en Engelse vennootschap mee helpen oprichten, maar ook een Belgische. Dit kan nuttig zijn voor bijvoorbeeld vermogensplanning. Wij kunnen derhalve advies verlenen in de oprichting van een nieuwe vennootschap naar Spaans recht, inclusief op de Canarische eilanden, tevens in het VK alsmede in België, waarbij we al dan niet hieraan verbonden ook bedrijfsnamen kunnen laten registreren en advies kunnen verlenen inzake bescherming van uw zakelijke belangen.

Wij hebben veel ervaring in vorderingen op uw debiteuren in de Spaanse rechtbanken via ondermeer bewarende en uitvoerende maatregelen op Spaans onroerend en roerend goed.

We bieden onze expertise aan in gerechtelijke procedures voor kleine en middelgrote bedrijven en dit teven inzake intellectuele rechten, faillissmenten en de uitvoering en inning van invorderingen op uw debiteuren. Wij verlenen tevens bijstand met het eigendomsrecht de overdracht van eigendom en aandelen en kunnen juridisch advies verlenen aan curatoren in en faillissement.

Onze expertise in Timeshare is uitgebreid en omvat tevens het domein van de kredietverleners: eigendom op naam van vennootschappen zowel als eigenaarschap onder bewindvoering van vennootschapsaandelen.

Dankzij onze zorgvuldig opgebouwde zakelijke contacten hebben onze zakelijke cliënten tevens toegang tot gespecialiseerde boekhoudkundige en fiscale adviezen.

 

 

Gerelateerd nieuws