Affärsjuridik och avtalsrätt

  • Praktiskt affärs- och avtalsrättlig rådgivning
  • Registrering av företag i Spanien
  • Experter inom företagsbesiktningar, Due Diligence och rättstvister

På De Cotta Law känner vi igenom de speciella behov ett företag har. Därför vill vi gärna arbeta med er som er legala partner.

Från praktiskt affärsrådgivning till intrikata rättstvister, har vi kunskapen för att hjälpa er och ditt företag.

Till exempel med både spanska och engelska advokater som arbetar tillsammans, kan vi assistera etablerade svenska företag som vill bedriva verksamhet i Spanien. Vi kan också rådge kring registrering av nya företag i Spanien samt kring olika företagsstrukturer. Vi kan också bistå vid registrering av varumärken och ge råd om hur du skyddar dina affärsintressen.

Vi har också en stark historik inom att framgångsrikt verkställa betalning av utländska lån i spanska domstolar med spanska egendomar som säkerhet.

Vi är experter inom kommersiella rättstvister för små och medelstora företag, inklusive generell immaterialrätt, konkurser och verkställandet av återbetalning av skulder. Vi kan också hjälpa till vid delning av fastighetsrättigheter och överlåtelser samt ge råd i samband med företagsrekonstruktioner.

Vår expertis inom affärsjuridik sträcker sig även till specialiserade områden som Timeshare, inklusive det speciella området gällande kredithantering: ägandet av fastigheter via företag samt ägandet av bolag via stiftelser.

Genom vår samarbetspartner som vi arbetat med i flertal år kan vi också hjälpa er med specialister inom redovisning och revision samt skatterådgivning för våra företagskunder.

 

Relaterade nyheter

Business debt & debt recovery

Filed under : Civil Law, Commercial Law

Owning, running and managing a business in Spain during the crisis was a real challenge. Unpaid invoices and accounts can cause immediate cash flow problems and build up longer term issues for both small and large companies. Now we are

Brexit – the legal effects

Filed under : Business & Legal Partners, Civil Law

Like the many people who have lived and worked in Spain for many years I am disappointed by the outcome of the vote. However if Brexit does take place one can be optimistic about some aspects of the legal framework