Egendomar på landet och akronymet AFO

Filed under : Conveyancing & Property Law

Akronymet AFO – Asimilado Fuera de ordenación – har blivit ett modeord i de lantliga delarna av Spanien. Detta för att regionala myndigheter har infört ett regelverk för fastigheter som är byggda på landsbygden som saknar antingen bygglov från kommunen eller som byggdes innan denna typ av bygglov existerade.

Kommunhus är nu skyldiga att föra register över vilka fastigheter inom sina kommuner har tillstånd och vilka som inte har det. Dessa regler införlivades delvis efter en rad korruptionsskandaler som tillät folk att bygga på lantliga egendomar eller i naturskyddsområden. Det är givetvis viktigt att reglera för att skydda lantliga områden från överbyggnation.

Detta har dock skapat problem för ägare av fastigheter som kan ha byggts för över 20 år sedan, då de nu behöver inhämta ett AFO för fastigheten. Om fastigheten har ett lågt värde kan kostnaden för tekniskt arbete, förbättringar av avfallssystem och betalning av skatt till kommunhuset uppgå till så mycket som 15.000 euro vilket kan vara högre än värdet på fastigheten.

Utöver ansökan om AFO innebära förseningar som i vissa fall kan betyda att olika tillstånd och byggnationer inte kan färdigställas på flera månader. Det får inte byggas eller renoveras på tomten medan en ansökning av AFO pågår. Även om dessa frågor verkar vara legala frågeställningar, behövs det en arkitekt eller teknisk arkitekt som gör en ansökan. Det kan behöva installeras nya septiktankar, tillstånd från trafik- och flodmyndigheter eller andra tekniska modifikationer till fastigheten.

Den goda nyheten är att (även om långt från idealt) den regionala myndigheten i Andalusien har fört fram ändringar i lagen som snabbar upp ansökningarna och tillåter kommunhus större valmöjligheter som tar hänsyn till situationen för äldre fastigheter som inte kan renoveras innan de har en AFO.

Vår byrå jobbar med ett antal specialiserade proffs som kan hjälpa till vid ansökan om AFO. I vissa fall kan det krävas att man signerar en lagfart om nybygge – obra nueva – ifall du har gjort ändringar på din fastighet.

Ring oss på +34 952 527014 eller e-posta [email protected] och prata med våra specialister inom fastighetsrätt om just ditt ärende.