Att köpa mark i Spanien för nybyggnation

Filed under : Conveyancing & Property Law

Nu när byggandet har kommit igång igen och priserna stiger i de flesta områden i Spanien, är det vanligt att folk köper mark för nybyggnation. Detta kan vara ett väldigt bra sätt att få sitt drömboende där vi kan förhandla med konstruktörer om stegvisa betalningar tills bygget är klart.

Att köpa på detta sätt är säkert i Spanien under förutsättningar att din advokat säkerställer att det finns garantier eller försäkringar på plats för att garantera byggnationen.

En uppdaterad lag som gäller Försäkring och obestånd av garantier ( 20/2015) har trätt i kraft för att skapa större säkerhet med försäkrings-/garantisystem för att skydda köpare av land för nybyggnation. Den ursprungliga lagen är mer än 50 år gammal (Lag 57/1968) och behövde modifieras för att komma ikapp moderna försäkrings- och bankgarantier.

Det finns viktiga skillnader mot den äldre lagen som köpare har lutat sig mot när en byggnation har avstannat. Innan du köper mark för nybyggnation, din advokat behöver kontrollera byggnadslicens. När licensen är på plats behöver alla betalningar skyddas antingen av en bankgaranti eller nybyggnationsförsäkring. Garantin eller försäkringen behöver täcka alla betalningar inklusive skatter, räntor från datum för betalning till datum för byggets färdigställande.

En advokat som agerar för dig, oberoende av byggnadsherren kan ge dig råd om datum för färdigställande, återbetalning av medel om konstruktören inte klarar av att bygga färdigt samt alla andra frågor relaterat till ägande av din spanska fastighet.

Kontakta vår erfarna fastighetsavdelning på [email protected] eller ring + 34 952 527014.