Fastighetsåläggande – Gränsdispyter

Filed under : Conveyancing & Property Law

I Spanien kan man få en domstol att besluta om ett åläggande om det finns bevis på att en granne bygger på din mark eller bygger utan licenser och att bygget påverkar din fastighet. Om du till exempel bor i ett hus och grannen börjar bygga en terrass eller närliggande vägg som påverkar din fastighet bör du söka juridisk rådgivning.

Ett åläggande är en civil juridisk procedur där du kan ansöka om att domstolen fattar ett snabbt beslut för att stoppa bygget. I många fall kommer du ombes att deponera medel hos domstolen om ditt åläggande godkänns. Denna procedur vidhålls när bygget är pågående. Om du kommer till din fastighet och märker att bygget redan har färdigställts så finns en annan procedur.

Gränsdispyter är mer vanliga på lantliga egendomar. Om det inte finns markerade fastighetsgränser eller en tydlig geografisk avskiljning, t.ex. en flodfåra – arroyo – eller spår, kan det vara svårare att definiera eller komma överens om en gräns.

När du köper en sådan fastighet så kan din advokat begära en topografisk karta och arrangera detta med säljarens advokat alternativt att du kan göra köpet med en egen kartläggning. Om du redan äger en fastighet och begär en kartläggning som visar en skillnad så kan du återkomma till notarien och begära upprättelse av den existerande lagfarten ifall skillnaden är mindre än 0,05 %.

För att kontakta oss om en konsultation rörande fastigheter, vänligen skicka mail till [email protected] eller ring +46 952 527 014.