Denuncias

Filed under : Criminal Law

Om du har bott i Spanien eller varit ofta på besök så kan du ha hört ordet denuncía – det betyder att ”rapportera” ett brott eller en dispyt. Vanligtvis gör folk en denuncia när de har rånats eller tappat sitt pass och behöver officiell bekräftelse så att konsulat eller ambassad kan utfärda ett nytt resedokument eller pass.

Om du har blivit utsatt för brott, varit vittne eller varit med om en bilolycka, besök din lokala polisstation och rapportera vad som har hänt och vad du har sett. Du kan besöka din lokala Guadia Civil eller så kan ni ringa denuncia hotline på 902 102 112. Alternativt gå in på https://denuncias.policia.es/OVD/.

Det är väldigt viktigt att läsa informationen noga när du gör en brottsanmälan och att du är säker på det som har hänt. Det är förnuftigt att skriva ned i förväg det du avser att säga så att du inte blir konfunderad eller glömmer bort någon information. Det samma gäller om ni väljer att använda er av en anmälan på telefon.

Efter en telefonanmälan, en denuncia kommer att skickas vidare till din närmaste polisstation som du behöver besöka inom 48 timmar för att signera en rapport. Det bör uppmärksammas att denuncia hotline är till för att anmäla brottsmål och inte allmänna överträdelser, dvs. en högljudd granne eller obetald räkning är allmänna göromål och inte brottsmål.

När ni rapporterar till polisen, kommer de att göra preliminära förfrågningar av tänkbara vittnen och sammanställa bevisning samt sätta ihop ett arkiv. Detta kan ofta dröja.

Om ärendet är tillräckligt allvarligt kommer det att hänvisas till domstol. Om domaren anser att inget brott har skett kommer detta att arkiveras; om hon eller han anser att ett brott har skett men det är oklart vem som är gärningsman kommer arkivet att läggas på hyllan i väntan på vidare bevisning. Domaren kan därefter öppna upp en preliminär undersökning – diligencias previas. Syftet med detta är att undersöka och besluta om ärendet ska avgöras i komplett brottsmålsdomstol.

För mer information eller för en konfidentiell konsultation, vänligen ring 952 527 014 eller skicka e-post till [email protected].