Rättstvister i Spanien

Filed under : Civil Law, Litigation

En advokatbyrå med kunder från flera olika länder ger oss fördelen att kunna rådge företag och privatpersoner på deras egna språk i alla aspekter av spanska rättstvister. Rättstvister kan ha sin grund i återbetalning av lån, komplexa fastighetsärenden, så som rätt till en fastighet, gränsdispyter så väl som att söka förhinder och domstolsbeslut. Vi försöker alltid nå en lösning där vi medlar mellan parter i första hand men om detta inte leder till önskade resultat skickar vi vanligtvis ett rekommenderat brev innan rättslig handling. Om detta inte leder till svar, skriver vi ett utkast på en stämning till domstolen med bevis som stödjer dina krav.

När det kommer till obetalda skulder, bevis som normalt fungerar är utfärdade räkningar eller skriftliga skuldebrev. Det är möjligt att verkställa muntliga avtal men det krävs ändå någon typ av bevis så som banköverföringar som visar på betalda summor. För företag behövs fakturor som utfärdats och vi kan därefter utfärda ett krav om beloppet är lägre än 3000 euros. Om beloppet är högre än 3000 euros behöver en komplett stämningsansökan göras.

Dispyter över fastigheter löses ofta genom att man beställer en topografisk undersökning – topografo – vilket kan uppvisas tillsammans med din lagfart som kan visa på att dina fastighetsgränser har missbrukats. Om ni inte kan nå en uppgörelse kan det finnas behov av att uppvisa denna bevisning i rätten och begära att domaren utfärdar ett avgörande. Ett annat fastighetsärende som kan uppstå är när en granne påbörjar ett bygge på din mark eller framför din fastighet utan att ha tillstånd för detta. Detta skulle kräva ett förbud som skulle stoppa byggandet tills ett avgörande har fastställts i ärenden. I det fallet kommer en domare att fråga efter en betalning till rätten för att skydda den andra parten ifall deras yrkan inte går igenom.

Alla fall är unika inom rättstvister så sök råd för just ditt ärende. Ett yrkande avser det belopp som du begär samt legala arvoden och räntekostnader. Du kan också begära att dina egna kostnader ersätts av den andre parten även om dessa inte alltid täcks i sin helhet.

För den som funderar på en rättstvist är det viktigt att få en idé om de kostnader det kan medföra i legala arvoden, domstolsarvoden, kostnader för resor till rätten samt i vissa fall översättare. Kostnader för domstol tillkommer i vissa fall.

Våra specialister inom rättstvister, advokaterna Javier Florido och Reyes Gómez kan bistå er. Kontakta oss på +34 952 527 014 eller [email protected].