Arvskatt i Andalusien

Filed under : Wills, Probate & Inheritance

Andalusien har alltid varit ett av de mest attraktiva platser i Europa för att köpa fastigheter, med ett härligt klimat, kultur och stränder. Nu har det också blivit ett av de mest förmånliga platserna avseende arvskatter för makar, barn och familjer.

Vid början av 2018 ökade regionen det skattefria beloppet för arvskatt för en maka, barn, förälder eller barnbarn till en arvinge, till 1.000.000 euro per arvinge. Det här betyder att en person med maka och tre barn kan lämna en egendom upp till fyra miljoner euro helt fritt från arvskatt.

Det har dykt upp ett flertal förmånliga förändringar de senaste åren gällande arvskatter, varav ett är ett domslut från Spaniens högsta domtol i Februari 2018 (Sentencia del Tribunal Supremo 242/2018 de 19 Feb. 2018, Rec. 62/2017).

Spanien har många autonoma regioner där samtliga har olika arvskatteregler, vissa mer gynnsamma än andra. Förr i tiden gällde skattebefrielser enbart de som hade sin skattehemvist i Spanien.

I fallet för skatteresidenta (de med skattehemvist i Spanien) gällde reglerna för den särskilda region där de bodde. Om någon av de bortgångna eller arvingen var icke-resident, då gällde statens arvskatteregler. Detta inkluderade fall där spanska medborgare tog emot arv från utomlands och betydde att icke-residenta mottagare ofta betalade mycket mer i arvskatter än residenta. Detta ändrades 2014 av Europeiska domstolen (i beslut C-127/12) som förklarade att regional skattefrihet gällde när den bortgångne hade en majoritet av sina tillgångar i Spanien så länge som arvingen var medbogare i ett EU-land.

Det här var goda nyheter för personer i Spanien eller som ägde fastigheter i Spanien då deras arvingar nu fick regionala avdrag så länge de bodde i något land inom EU. Det var dock mindre bra för arvingar som bodde i länder utanför EU, så som USA eller Australien etc. Vi hade också anat att detta kunde vara nackdel för arvingar i England efter Brexit men högsta domstolen i Spanien har nu förklarat att de regionala skattebefrielserna tillämpas en arvinge oavsett var de är bosatta.

För mer information och konfidentiell konsultation, ring oss på +34 952 527 014 eller skicka e-post till [email protected].