Fastighetsåläggande – Gränsdispyter

Filed under : Droit de propriéte

I Spanien kan man få en domstol att besluta om ett åläggande om det finns bevis på att en granne bygger på din mark eller bygger utan licenser och att bygget påverkar din fastighet. Om du till exempel bor i

Äktenskapsregim

Filed under : Droit de famille, Non classifié(e), Wills, Probate & Inheritance

Konceptet “äktenskapsregim” är ett fenomen som normalt inte förekommer i Sverige. I Spanien och många andra europeiska länder när folk gifter sig, väljer de antingen äktenskapsregim eller att per automatik all egendom i äktenskapet omvandlas till gemensam egendom – så

Arvskatt i Andalusien

Filed under : Wills, Probate & Inheritance

Andalusien har alltid varit ett av de mest attraktiva platser i Europa för att köpa fastigheter, med ett härligt klimat, kultur och stränder. Nu har det också blivit ett av de mest förmånliga platserna avseende arvskatter för makar, barn och

Att köpa mark i Spanien för nybyggnation

Filed under : Droit de propriéte

Nu när byggandet har kommit igång igen och priserna stiger i de flesta områden i Spanien, är det vanligt att folk köper mark för nybyggnation. Detta kan vara ett väldigt bra sätt att få sitt drömboende där vi kan förhandla

Egendomar på landet och akronymet AFO

Filed under : Droit de propriéte

Akronymet AFO – Asimilado Fuera de ordenación – har blivit ett modeord i de lantliga delarna av Spanien. Detta för att regionala myndigheter har infört ett regelverk för fastigheter som är byggda på landsbygden som saknar antingen bygglov från kommunen

Rättstvister i Spanien

Filed under : Droit civil, Litigation

En advokatbyrå med kunder från flera olika länder ger oss fördelen att kunna rådge företag och privatpersoner på deras egna språk i alla aspekter av spanska rättstvister. Rättstvister kan ha sin grund i återbetalning av lån, komplexa fastighetsärenden, så som

Denuncias

Filed under : Criminal Law

Om du har bott i Spanien eller varit ofta på besök så kan du ha hört ordet denuncía – det betyder att ”rapportera” ett brott eller en dispyt. Vanligtvis gör folk en denuncia när de har rånats eller tappat sitt

Resolution

Filed under : Droit de famille

My colleague Reyes Gómez and I have just joined the UK Family Lawyers’ organization, RESOLUTION. Their aim is to encourage lawyers to seek settlements and avoid conflict when a family relationship breaks down. This can be as part of an