Property injunctions – Boundary disputes

Filed under : Civil Law, Property

In Spain it is possible to obtain court injunctions where there is evidence that a neighbour is building on part of your property or building without a licence and the construction affects your property rights. For example, if you live

Äktenskapsregim

Filed under : Family Law, Uncategorized, Wills, Probate & Inheritance

Konceptet “äktenskapsregim” är ett fenomen som normalt inte förekommer i Sverige. I Spanien och många andra europeiska länder när folk gifter sig, väljer de antingen äktenskapsregim eller att per automatik all egendom i äktenskapet omvandlas till gemensam egendom – så

Arvskatt i Andalusien

Filed under : Wills, Probate & Inheritance

Andalusien har alltid varit ett av de mest attraktiva platser i Europa för att köpa fastigheter, med ett härligt klimat, kultur och stränder. Nu har det också blivit ett av de mest förmånliga platserna avseende arvskatter för makar, barn och

Egendomar på landet och akronymet AFO

Filed under : Conveyancing & Property Law

Akronymet AFO – Asimilado Fuera de ordenación – har blivit ett modeord i de lantliga delarna av Spanien. Detta för att regionala myndigheter har infört ett regelverk för fastigheter som är byggda på landsbygden som saknar antingen bygglov från kommunen

Rättstvister i Spanien

Filed under : Civil Law, Litigation

En advokatbyrå med kunder från flera olika länder ger oss fördelen att kunna rådge företag och privatpersoner på deras egna språk i alla aspekter av spanska rättstvister. Rättstvister kan ha sin grund i återbetalning av lån, komplexa fastighetsärenden, så som

Denuncias

Filed under : Criminal Law

Om du har bott i Spanien eller varit ofta på besök så kan du ha hört ordet denuncía – det betyder att ”rapportera” ett brott eller en dispyt. Vanligtvis gör folk en denuncia när de har rånats eller tappat sitt