Nyt vedr. udenlandske selskaber – Property Law – Article for our Danish clients

Filed under : Danish Speaking Spanish Lawyer Dansktalende Spansk Advokat, Nerja Office, Property

Nyt
vedr.  udenlandske selskaber – De Cotta
Law

IfølgeStatstidende,  fredag d. 28. december 2012, er udenlandske
virksomheder eller institutioner, som ikke har fast adresse i et
skatteparadis,  fra 1. januar 2013 ikke
underlagt indkomstskattepligt for IKKE FASTBOENDE (no residentes), ej heller
har de pligt til at indgive/indsende 
formular 213 som vedrører betaling af skat efter
”selvudregningsprincippet” (autoliquidacion).

Til
dato,  havde alle udenlandske
virksomheder pligt til at indgive formular 213 vedr. indkomstskat for IKKE
FASTBOENDE. I  visse tilfælde var den
udenlandske virksomhed dog fritaget for skattepligt, når det ved fremlæggelse
af skatteattest til de spanske skattemyndigheder, blev godtgjort at  betaling af relevant selskabsskat,  i den pågældende udenlandske virksomheds
hjemland, havde fundet sted. Føromtalte skatteattest skulle udstedes af
virksomhedens respektive hjemlands skattemyndigheder. Under alle omstændigheder
havde den udenlandske virksomhed pligt til at indgive formular 213, samtidigt
med den tidligere nævnte skatteattest.

 

 

EJENDOMSMATRIKELMYNDIGHEDERNE

Der er blevet vedtaget
en matrikellegaliseringsprocedure for 2013-2016, med det formål at “florar”
fast ejendom, såvel by- som landejendom, som ikke figurerer korrekt og komplet
hos matrikelmyndighederne, og for hvilke der ikke foretages beskatning på
behørig vis.

Hvis man beslutter sig
for at gøre brug af omtalte legaliseringsproces, skal man indbetale
ejndomsskatten (IBI) vedrørende de seneste 4 år, samt et beløb på 60 EUR til
dækning af hver af de ejendomme man ønsker legaliseret. Der vil herefter ikke
skulle betales nogen form for sanktion, for ikke tidligere at  have ajourført ejndomsskattebetalingerne.

Matrikelmyndighederne
vil fortløbende orientere om, hvor og hvornår de forskellige matrikeldata vil
blive revideret,  med det formål at
afslutte legaliseringsprocessen inden 31. December 2016. Denne tidsfrist kan
dog muligvis blive forlænget.

NYT VEDR.  GRUNDENSVÆRDISTIGNINGSSKAT (PLUS VALIA)

Der er ingen mulighed for
tinglysning  (Registro de la Propiedad)
uden forudgående betaling eller oplysning om Grundensværdistigningsskat (Plusvalia)
til de kommunale myndigheder.

Med virkning fra og med d. 1. januar
2013 er Hypoteksloven  (La Ley
Hipotecaria) blevet ændret, således at tinglysning af dokumenter eller skøder
på ejendomsoverdragelse (køb/salg, arvesager, donationer) ikke er mulig, uden
forudgående godtgørelse af  betaling
(efter selvudregningsprincippet ”autoliquidacion”) af
Grundensværdistigningsskat eller indlevering af oplysninger om Grundensværdistigningsskat
til de kommunale myndigheder.

Det pudsige vedr. Køb/Salg af fast
ejendom er, at den betalingspligtige af Grundensværdistigningsskat er SÆLGEREN.
Pudsigt, med tanke på at den hovedinteresserede part i at tinglyse
overdragelsen hos tinglysningsmyndighederne, er KØBEREN.

Selvom betaling af Grundensværdistigningsskat
påhviler sælger, vil dette ikke betyde nogen hindring for, at køber kan tinglyse
ejendommen i sit eget navn hos tinglysningsmyndighederne. Køber eller dennes
professionelle stedfortræder,  som
foretager det formelle i forbindelse med ekspeditionen af skødet i købers navn,
behøver ikke vente på at sælger indgiver oplysninger om, eller foretager
betaling af,  den kommunale Grundensværdistigningsskat
(Plusvalia).

Det køberen bør gøre  er, at oplyse de kommunale myndigheder om den
overdragelse,  der er fundet sted, af
ejendommen.

Har De brug for at
tale med en dansktalende spansk advokat, kan De kontakte Thomas Gant på
e-mail-adressen [email protected]
eller ringe til os på (+34) 952 52 7014.

www.decottalaw.com