Belasting op vakantieverhuur

Filed under : Geen onderdeel van een categorie

 

De inkomsten van verhuur van vakantie-eigendommen in Spanje moet aangegeven worden aan Hacienda, de Spaanse belastingdienst. Het huidige belastingtarief is 19%, evenwel is het belangrijk om weten dat een aantal  onkosten aftrekbaar zijn van de inkomsten. Het betreft de IBI (onroerende voorheffing), evenals de bijdragen in de gemeenschappelijke kosten van de mede-eigendom, de makelaarslonen voor publiciteit, de kosten voor onderhoud en dehypotheekinteresten.

Een spreadsheet met aanduiding van de data waarop het eigendom verhuurd was en de aftrekbare onkosten kan nuttig zijn voor berekening van de te betalen belasting en de indiening van de belastingaangifte. De deadline voor verhuurinkomsten in 2016 is 20 januari 2017. Voor ingezetenen is er een andere procedure.

Niet-ingezetenen en eigenaars met fiscale verblijfplaats in een ander land, zoals het Verenigd Koninkrijk of Nederland, zijn bezorgd over het feit dat zij deze inkomsten in vorige jaren wellicht in hun thuisland hebben aangegeven. Het Dubbelbelastingsverdrag (Verdrag ter Voorkoming van Dubbele Belasting) voorkomt dat deze belasting tweemaal kan geheven worden en de verhuurinkomsten moeten wel degelijk aangegeven worden in het land waar het eigendom gelegen is. Wij kunnen u hierin te hulp schieten, waarbij uiteraard onze belastingsexpert een betalingsbewijs zal afleveren. Hij zal tevens de afschriften bezorgen van de formulieren waarop aangegeven is dat de belasting in Spanje betaald werd. In sommige gevallen moet misschien nog een klein saldo betaald worden, maar u wordt geen tweemaal belast op dezelfde cijfers.

De registratie van eigendommen als vakantieverhuur in Andalusië is absoluut verplicht en dus noodzakelijk; wij zijn er voor u aangaande eender welk aspect van de procedure. Het systeem functioneert ondertussen efficiënt en indien u vragen heeft kan u ons gerust een e-mail sturen of ons opbellen.  Voor verdere informatie en om ervoor te zorgen dat u de belastingdeadline naleeft, contacteer ons op [email protected] of op het telefoonnummer 952 931781.