Äktenskapsregim

Filed under : Family Law, Uncategorized, Wills, Probate & Inheritance

Konceptet “äktenskapsregim” är ett fenomen som normalt inte förekommer i Sverige.

I Spanien och många andra europeiska länder när folk gifter sig, väljer de antingen äktenskapsregim eller att per automatik all egendom i äktenskapet omvandlas till gemensam egendom – så kallat gananciales.

Detta kan vara väldigt viktigt av flera olika anledningar. Ett fall är vid skilsmässa där det kan bli svårt att dela upp tillgångar. Ett annat fall är beskattning – inte bara arvsskatt, men även andra skatter så som fastighetsskatter, till exempel för överlåtelse av fastigheter mellan makar.

Till exempel, i vissa fall har en make köpt en fastighet i sitt eget namn men nu vill överföra 50 % av detta till sin maka. Detta kan göras genom en överenskommelse om att signera en lagfart hos Notarius Publicus där man fastställer att egendom inom äktenskapet nu ska delas lika. Denna överlåtelse kan göras skattefritt. Detta kan vara väldigt förmånligt även om det fortfarande finns legala kostnader och kostnader för Notarius Publicus samt andra kostnader relaterade till denna överlåtelse, alternativen kan vara väldigt kostsamma.

I vissa fall kan det förekomma arvskattefrågor, även om arvskatt numera enbart tas ut på förmögenheter över 1 000 000 euro per arvinge, vilket har minskat betydelsen av denna problematik.

Vid skilsmässa kan denna fråga vara av större vikt, ett spanskt par vet om de är gifta med uppdelade tillgångar att deras fastighet inte kommer att delas upp ifall ena maken har köpt fastigheten i eget namn. Svenska makar kan behöva råd om sannolik uppdelning av tillgångar om ärendet går vidare till domstol.

Om ni önskar konfidentiell konsultation kring ert ärende, vänligen ring oss eller skicka e-post till [email protected]