Behöver jag en advokat när jag säljer min fastighet i Spanien?

Filed under : Conveyancing & Property Law, Uncategorized

Det enkla svaret är, ja. Varför? Först av allt beskattningen av en fastighetsförsäljning är unik för varje situation. Din fastighetsförmedlare kan säkert ge dig en uppskattning men varje försäljning bör gås igenom av en advokat. Därutöver är det särskilt viktigt vid fastigheter på landsbygden, som säljare vill du inte att köparen kvarhåller medel i all oändlighet utan förståelse för varför utan en advokat som följer upp detta.

För svenska kunder kan det också finnas ytterligare bekymmer med att behöva växla till kronor från euros. Om ni funderar på att sälja så är det bra att få legal hjälp tidigt i processen för att undvika eventuella problem på försäljningsdagen.

Vi har hjälpt ett antal utländska kunder att genomföra fastighetsaffärer i olika valutor och kan t.ex. hjälpa en svensk säljare och köpare genomföra en affär i svenska kronor om Notarius Publicus är konfident med betalningsmetoden. Om det finns lån på fastigheten som ska betalas av vid försäljningstidpunkten så säkerställer din advokat att banken finns tillgänglig på avslutsdagen och en återbetalning av bolånet sker. Alla andra kostnader så som avgifter till samfällighetsförening, el- och vattenavtal överlåts på dagen alternativt hålls medel kvar för att täcka dessa kostnader tills avtalen är formellt överförda hos tjänsteleverantörerna.

För icke-residenta finns det också ett kvarhållande av medel på 3 % av försäljningspriset som sker för att säkerställa betalning av reavinstskatt. Om du inte har gjort någon reavinst och har betalat dina skatter för icke-residenta så kan du begära om att få tillbaka dessa 3 %. Din advokat kan arrangera detta men I visa fall måste man vänta i månader på att få medlen återbetalda. Det finns för tillfället viss osäkerhet kring kravet att betala ”Plus Valia” till kommunen ifall du gjort en förlust på försäljningen. Plus Valian är en kommunal värdestegringsskatt på mark i kommunen.

Om du inte har möjlighet att vara i Spanien på försäljningsdagen kan du ge din advokat en spansk fullmakt så att denne kan agera för din räkning. En advokat som instrueras av dig kan säkerställa att alla kvarhållna medel beräknas korrekt och ge dig en skräddarsydd lösning för just dina behov.

För mer information, kontakta De Cotta Law på +34 952 52 7014 eller e-post [email protected].