Plus valia –

Filed under : Conveyancing; Property Law

Plus valia – aanspraken voor de teruggave van de gemeentelijke meerwaardebelasting op verkochte woningen

Elkeen die vastgoed in Spanje heeft verkocht, kan de door hem of haar voldane meerwaardebelasting terugvorderen van de gemeente aan wie deze werd betaald, de zogenaamde plus-valia-belasting. De hoogste rechtbank in Spanje, het Grondwettelijk Hof, heeft immers een mijlpaalbeslissing genomen ter bevestiging van de gerechtelijke uitspraken van lagere rechtbanken in dezelfde zin. De betrokken beslissing stelt dat bepaalde artikelen in de Wet op de Lokale Belastingen in strijd zijn met de Spaanse grondwet. Een belangrijk principe van de grondwet is dat de belastingsoverheid rekening dient te houden met de economische draagkracht van de belastingsplichtige en om deze redenen kan een belasting volgens deze mijpaalbeslissing niet worden opgelegd wanneer een persoon een woning heeft verkocht voor minder dan de prijs die hij of zij heeft betaald voor de aankoop ervan.

In sommige gevallen bedraagt deze lokale plus-valia-belasting tienduizenden. De bovenstaande beslissing zal invloed hebben op velen die hun eigendom verkocht hebben na de vastgoedcrash van 2008 nog  voordat de prijzen zich begonnen te herstellen. Sinds het begin van deze crisis hebben immers veel mensen hun eigendom met verlies verkocht, zodat een belasting die betrekking heeft op “een waardeverhoging” (plusvalia) effectief zoals het Grondwettelijk Hof ook stelt, ontegensprekelijk onrechtvaardig is en actueel ook in strijd met de Grondwet.

In tegenstelling tot vorderingen aangaande de hypotheekclausule – zie artikel op – https://decottalaw.com/compensation-mortgage-payments-floor-clauses/ kunnen veel van de plusvalía-vorderingen voor de rechtbanken worden gebracht ingeval de betrokken gemeente weigert de gelden terug te betalen. Als een noodzakelijke eerste stap, en voordat u naar de rechtbank stapt, moet er een formeel verzoek tot terugvordering worden ingesteld jegens de Gemeente. Dit moet binnen de 4 jaar na de betaling van de belasting plaatsvinden. Voor een kleine vergoeding kunnen wij deze stap voor u doen, om te voorkomen dat uw vordering zou komen te vervallen ingevolge verjaring.

Elke vordering dient vooraf te worden bestudeerd door een ervaren advocaat – abogado – om te kijken of het kosteneffectief is om deze te stellen. Het is belangrijk om de verjaring te stuiten en waardoor een nieuwe zelfde termijn van vier jaar begint te lopen, wat mogelijk is mits het verzenden van het aanvankelijke verzoek tot terugvordering ten aanzien van de gemeente. Er dient overigens ook rente uitbetaald op het door de gemeente terugbetaalde bedrag.

Als u derhalve deze belasting op uw verkoop van vastgoed met verlies heeft betaald, kunt u mogelijk een vordering indienen voor het terugbetalen van betaalde gelden. U heeft kopieën van de aktes nodig evenals bewijsstukken nodig waaruit blijkt dat de belasting is betaald. Voor meer informatie bel ons op 952 527014 of contacteer ons op [email protected] Wij hebben adviseurs gespecialiseerd in vastgoed en procedure dienaangaande,  die u kunnen adviseren in uw eigen taal, Engels, Spaans, Nederlands, Frans, Duits en Scandinavische talen. Voor meer informatie, bel ons op 952 931781 of contacteer ons op [email protected].  Onze belasting- en vastgoedexperten kunnen u raad geven in uw concreet geval.