Wilsbeschikkingen en Vermogensplanning

  • Vermogensplanning via Spaanse en/of Belgische, Nederlandse wilsbeschikkingen
  • Experten in nalatenschappen met een Spaans luik, in België, Nederland en elder
  • Spaans en Belgisch, Nederlandse wilsbeschikkingen – ondertekening in Spanje, Nederland of België
  • Successie en erfrechtverklaringen voor Spaans-Belgische en Spaans-Nederlandse nalatenschappen

 

 

Nalatenschappen zijn een bijzonder complex deel van het recht, in het bijzonder wanneer de nalatenschap erfgoederen bevat gelegen buiten het land waar u woonachtig bent. Hierdoor is De Cotta Law bijzonder geschikt als uw juridische raadgever, wanneer als buitenlander uw erfgoederen zich bevinden in Spanje of de Canarische eilanden.
Onze ervaren, veeltalige afdeling gaat over de erfenissen in Spanje en elders in Europa, waaronder het VK, België, Nederland, Frankrijk en de Scandinavische landen, waarbij we u strategisch advies bieden, ook aan andere advocatenkantoor in Europa en daarbuiten, zo bijvoorbeeld aangaande wie de reservataire erfgenamen zijn die tot de nalatenschap komen, indien deze er zijn, hoe de wettelijke erfopvolging inzake Spaans erfgoederen in elkaar zit en wat u moet weten ingevolge Internationaal Privaat Recht, hierin begrepen bevoegdheidsconflicten en conflicten aangaande het toepasselijke recht.
Wij kunnen in uw naam Spaanse erfgoederen laten schatten; wij kunnen zorgen voor de erfrechtverklaring en Verklaringen van Toepasselijk Recht voor Belgisch, Nederlands en Frans cliënteel in zowel Nederlands als Frans.

Onze afdeling Vermogensplanning is bemand door experts inzake nalatenschappen met erfgoederen in Spanje, België, Nederland en  Frankrijk.

We kunnen voor u een Spaans testament ontwerpen, rekening houdend met waar de erfgoederen zich bevinden toegespitst op de regelgeving aangaande erfrecht. Om cliënten in dit verband nog beter te dienen die zich niet de ganse tijd in Spanje bevinden, kunnen we er ook voor zorgen dat het Spaans testament wordt getekend in België of Nederland, al naargelang.

Gespecialiseerd advies inzake erfenissen is derhalve beschikbaar bij De Cotta in een waaier die heel wat Europese landen en talen omvat; we werken verder met accountants en financiële adviseurs met het oog op het vinden van de beste oplossing aangaande testament en vermogensplanning.